Kuriame ateitį kartu

su Europos Sąjunga 

Norime prisidėti

Su ES struktūrinių fondų finansavimo pagalba kuriame mokslą ir verslą jungiančius projektus, kurie keičia dabartį ir sprendžia ne tik verslo ar valstybinių įmonių, bet ir visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų ar net fizinių asmenų problemas.

Layer 528.png

ES investicijos inovatyvių prognozavimo modelių kūrimui

Sukurti prognozavimo modeliai leis kreditoriams ir kitiems verslo subjektams prognozuoti savo klientų elgseną bei pagelbės priimant labiau pagrįstus verslo sprendimus.

Layer 528.png

ES investicijos inovatyvių prognozavimo modelių kūrimui

Sukurti prognozavimo modeliai leis kreditoriams ir kitiems verslo subjektams prognozuoti savo klientų elgseną bei pagelbės priimant labiau pagrįstus verslo sprendimus.