ES investicijos inovatyvių prognozavimo modelių kūrimui

Sukurti prognozavimo modeliai leis kreditoriams ir kitiems verslo subjektams prognozuoti savo klientų elgseną bei pagelbės priimant labiau pagrįstus verslo sprendimus.